درباره ما

خانواده بزرگ معیّری از نسل های پیشین در زمینه ضرب سکه و طلا در خزانه های مملکتی مشغول به کار بوده است و نام فامیل "معیّری" یا نام فامیل قدیم که "معیّر الممالک" بوده نیز از همین شغل اجدادی انها اقتباس شده است.
معیّر در لغت به معنای عیار کننده است و وظیفه عیار کننده این است که فلز طلا یا نقره و یا... که برای ساخت زیورآلات و ضرب سکه در اختیار دارد را به عیار مشخص شده برساند.

اخلاق در این حرفه حرف اول را میزند چرا که با اندکی دستکاری در عیار میتوان سودهای هنگفتی را به جیب زد, ازین رو خانواده معیری از قدیم مورد اعتماد حاکمان و پادشاهان وقت بوده و به شغل عیارگری در ضرابخانه های حکومتی مشغول به کار بوده اند و لقب "معیّر" را برای آنان برگزیدنند.